Política de Cookies: Aquest lloc web utilitza cookies. Si continues navegant acceptes l'ús de les cookies. Més informació. ACCEPTAR

Condicions Generals

L’ ús del Web terradespardenyes.cat implica una acceptació total de les condicions generals aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particularitats que puguin  aplicar-se a alguns dels serveis concrets que s’ofereixen a través de la web.

Terrad’espardenyes.cat es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, les presents condicions d´ús, així com qualsevol altra condició particular.

Propietat intel·lectual sobre els continguts de la pàgina Web

 Tots els elements que s’inclouen en el lloc Web, així com la seva estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de terradesperdenyes.cat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproduccció total o parcial dels continguts d’aquesta Web, així com la seva modificaciói/o distribució, sense citar el seu origen o solicitar prèviament autorització.

Terradespardenyes.cat no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut de la Web i podrà exercir totes les accions civils o penals que correspongui en cas d’infracció dels drets per part de l’usuari.

 

LOPD(Ley Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

En cumpliment del disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D.C.P), terradespardenyes.cat li informa que les dades personals que ens siguin proporcionades seran incloses pel seu tractament en fitxers automatitzats, mantinguts sota la responsabilitat de terradespardenyes.cat. La recollida i tractament de les dades tenen com a objectiu la prestació de serveis empresarials personalitzats, tot facilitant la gestió i tramitació de comanda.

Terradespardenyes.cat informa als seus usuaris que les dades personals no seran en  cap cas transferides a altres entitats o empreses, ja que el seu objecte principal es de la nostre empresa.

Així mateix, se l’informa que si ho desitja, pot exercir el seu dret previst a LOPDCP a l’Art 5 de la Llei, mitjançant un correu electrònic a hola@terradespardenyes.cat. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o donar-se da baixa seran tramitats sota la responsabilitat de terradespardenyes.cat. En el correu cal indicar el seu nom complet , direcció de correu electrònic, el seu CIF o NIF i el tipus de dret que desitgi exercir, abans esmentats.

Confidencialitat

Qualsevol dada o informació que sigui enviada a TERRADESPARDENYES.CAT, qualsevol que sigui el seu format i suport, serà tractada amb absoluta confidencialitat.

TERRADESPARDENYES.CAT no utilitzarà sense la seva autorització prèvia ni farà partícips a tercers, qualsevol informació que li sigui proporcionada, o alguna reproducció parcial o total de la mateixa per qualsevol mitjà.

 

Modificacions

Terradespardenyes.cat es reserva el dret a modificar els terminis del present escrit sense previ avís. Es responsabilitat dels usuaris de consultar periòdicament la versió actualitzada de la web i les seves noves condicions.

Contacte

En qualsevol cas vostè es pot posar en contacte amb nosaltres per sol·licitar major informació o resoldre els seus dubtes del formulari de contacte o d’altres que es pugui trobar, mitjançant el correu electrònic hola@terradespardenyes.cat o bé trucant al 977604676.